תנאי שימוש של "אי.אי.די - פרסום באינטרנט"

כללי: במסמך זה מפורטים תנאי שימוש (תנאי התקשרות) כלליים בין "אי.אי.די - פרסום באינטרנט", עוסק מס' 316633288 ("EAD") לבין מזמיני שירותיה. תנאי התקשרות אלה הינם בנוסף לתנאי הזמנה ספציפית, הקובעת סוג השירותים שהנכם מזמינים ואת תנאי הספקתם. תנאי התקשרות אלה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההזמנה, ויש לקרוא אותם בעיון לפני אישור ההזמנה.

שירותיה של EAD מיועדים לבתי עסק שונים. אם אתם מעוניינים להזמין שירותים לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, הנכם מתבקשים לציין זאת במפורש ובכתב, ו- EAD תשקול אם תוכל להיעתר להזמנתכם.

שירותים של EAD: אי. אי. די מאפשרת לכם לבנות אתר אינטרנט עבור בית העסק שלכם ("האתר"), באמצעות שימוש בתבניות של EAD, במערכת ניהול תכנים שלה ובשירותים נוספים שמספקת EAD (אם תרכשו אותם).
EAD תהיה רשאית להעביר ולהמחות את זכויותיה והתחייבויותיה כלפיכם, לכל אדם או גוף אחר אשר אליו תועבר הפעילות של EAD.

תנאי תשלום ומחירים: EAD רשאית לשנות מחירי כל אחד משירותיה מעת לעת, עד אישור סופי של הזמנת אותו השירות. אם לא צוין אחרת בתנאי הזמנה ספציפית, אזי במועד אישור ההזמנה ישלם הלקוח ל- EAD 50% מסכום ההזמנה, והיתרה תשולם תוך 14 ימים לאחר "העלייה לאוויר" של האתר (או 14 ימים לאחר הספקה של שירות אחר שהוזמן).

דומיין: אם טרם רכשתם כתובת אינטרנט ("דומיין") עבור האתר, תוכלו לרכוש אותו דרך EAD. מובהר שבחירת הדומיין ורכישתו תהיה בהתאם לתנאי מנהל המרשם הרלוונטי, ו- EAD לא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה. בעתיד יהיה זה באחריותכם להסדיר מול מנהל המרשם את המשך בעלותכם על הדומיין; אם לא תעשו זאת, אזי האתר יירד מן האוויר ותאבדו את כל התכנים שבו, ו- EAD לא תישא באחריות כלשהי בעניין.

אחסון האתר בשרתים: EAD תדאג לאחסן את האתר בשרתים של חברה חיצונית שמספקת שירותי אחסון אתרים ("חברת האחסון"). אם לא פורט אחרת בהזמנתכם, שטח אחסון הנתונים באתר יהיה מוגבל ל - 1 גיגה בייט, תעבורת נתונים חודשית תהיה מוגבלת ל - 40 גיגה בייט בחודש ובסיס נתונים ל – 75 מגהבייט. מובהר שלא ניתן לאחסן את האתר שלא דרך EAD. מחיר שירותי האחסון בשנה הראשונה לאחר "העלייה לאוויר" של האתר כלול במחיר בניית האתר, ובתום השנה הראשונה תוכלו להזמין דרך EAD את שירותי האחסון לתקופה או לתקופות נוספות, במחירים שיהיו תקפים באותה עת. אם לא תסדירו מול EAD את המשך שירותי האחסון או עם הפסקת שירותי האחסון מכל סיבה שהיא, האתר "יירד מהאוויר" באופן סופי, מבלי שניתן יהיה לאחסן אותו בשרתים אחרים או לשחזר את האתר ו/או את התכנים שבו. EAD לא תישא בשום אחריות בהקשר זה.

EAD תהיה רשאית להפסיק לספק את שירותיה בכל עת. במקרה זה, האתר ימשיך להיות מאוחסן בשרתים של חברת האחסון עד תום התקופה שעבורה שילמתם, ובסיומה יהיה עליכם לפעול להסדרת המשך אחסון האתר ישירות מול חברת האחסון.

רכישת השירותים "as is": הנכם מסכימים לרכוש השירותים שמספקת EAD כפי שהם ("as is"). EAD אינה מבטיחה שהתבניות ומערכת ניהול התכנים של EAD, או תוכנות או אמצעים אחרים שישמשו או יועמדו לרשותכם לצורך בניית האתר או עדכון התכנים שבו, מתאימים לצרכים שלכם או עומדים בדרישות שלכם, ועליכם לבחון ולבדוק אותם לפני הזמנת שירותיה של EAD. EAD עושה מאמצים לעקוב אחר התקדמות טכנולוגית ולעדכן את שירותיה בהתאם, אך אינה יכולה להבטיח שהאתר או מערכת ניהול התכנים או תוכנות אחרות של EAD יהיו תואמים ויעבדו ללא תקלות במקרה של שינויים טכנולוגיים כאלה ואחרים. לא תהיה לכם כל דרישה או תביעה בנוגע לתכונות שכלולות או שאינן כלולות באתר או במערכת ניהול התכנים או בתוכנות אחרות של EAD.

שם משתמש וסיסמא: תוכלו לעדכן את התכנים באתר באמצעות מערכת ניהול התכנים של EAD. הגישה למערכת ניהול התנים של EAD הינה באמצעות אתר אינטרנט lightbox.co.il, השייך ל- EAD. לצורך כניסה למערכת, תקבלו מ- EAD שם משתמש וסיסמא ייחודיים. אנא שמרו אותם בסודיות וצרפו מורשי גישה למערכת בזהירות רבה. במקרה של חשש לגילוי הסיסמא על ידי גורמים בלתי מורשים, יש לפנות ל- EAD לצורך החלפת הסיסמא. EAD לא תהיה אחראית אם מישהו ייכנס בשמכם למערכת ניהול התכנים ויבצע שינויים באתר, לרבות אם מישהו יצליח לפרוץ למערכת שלא באמצעות הרשאה מתאימה.

זכויות היוצרים של EAD: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתבניות ובמערכת ניהול התכנים של EAD, על כל מרכיביהן, באתר www.lightbox.co.il, וכן בכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, עיצוב, טקסט, סרטון הדרכה או חומרים אחרים שישמשו או יועמדו לרשותכם לצורך בניית האתר או עדכון התכנים שבו, וכן בלוגו וסימני המסחר של EAD, הינם ויישארו של EAD ("החומרים המוגנים"). רכישת שירותי בניית אתר או שירותים אחרים מ- EAD אינה מקנה לכם זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני כלשהן בחומרים המוגנים. אין להעתיק, לשכפל, להעביר למיקומים אחרים ברשת האינטרנט או מחוצה לה או לעשות כל שימוש אחר בחומרים המוגנים; השימוש הייחודי שהנכם רשאים לעשות בהם הינו לצורך בנייה או עדכון של האתר ובכפוף לתנאי ההזמנות מ- EAD.

לוגו של EAD: אי.אי.די רשאית להוסיף כיתוב עם לוגו LightBox או ל לוגו אחר שלה, בתחתית של כל עמוד באתר.

תבניות של EAD: מובהר שהתבניות של EAD, אשר על בסיסן ייבנה האתר שלכם, הן תבניות סטנדרטיות שנועדו לשימוש חוזר, וייתכן שקיימים עוד אתרים שנבנו על בסיס אותן תבניות. גם בעתיד תהיה EAD רשאית לאפשר לבנות אתרים נוספים על בסיס אותן תבניות (למעט אם בחרתם ושילמתם עבור רכישה סופית של התבנית, שאז EAD מתחייבת שלא לאפשר לאחרים לבנות אתרים נוספים על בסיס אותה תבנית).

שירותי עיצוב: במסגרת הזמנה של שירותי עיצוב (עיצוב לוגו לאתר, עיצוב באנרים וכיו"ב) מתחייבת EAD להעביר ללקוח עד 2 טיוטות של העיצוב ("סקיצות"). בקשה לשינויי עיצוב נוספים, או להכנת סקיצות נוספות, תהיה מותנית בתוספת תשלום.

תמיכה ותיקון תקלות: במידת הצורך, בסמוך לאחר התקשרותכם עם EAD, היא תעמיד לכם סיוע טלפוני או עזרים שונים לצורך הכרת מערכת ניהול התכנים שלה, בהיקף סביר. אם במהלך השנה הראשונה ממועד "העלייה לאוויר" של האתר יתגלו תקלות ("bugs") במערכת ניהול התכנים של EAD, אזי EAD תעמיד לרשותכם שירותי תמיכה טלפוניים ללא עלות נוספת ותטפל בתקלות שנתגלו במהירות האפשרית, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 14 ימי עסקים מאז היוודע על התקלה. בתום השנה הראשונה ממועד "העלייה לאוויר" של האתר, השירותים הנ"ל יסופקו במחיר עלותם ל- EAD (לפי עלות עבודתם של מתכנתי EAD וכו').

תכנים באתר ושימוש בו: באחריותכם לוודא שהאתר לא יכלול לשון הרע, תכנים המפרים זכויות יוצרים של צדדים שלישיים, תכנים שמכילים וירוס מחשב או שעלולים לפגוע בצורה אחרת במערכות מחשב, תכנים פוגעניים או המהווים הפרה של חוק כלשהו. גם אם תשלבו באתר תכנים מסוימים שהזמנתם מצדדים שלישיים דרך EAD (כגון תמונות מ"בנק תמונות" חיצוני), האחריות לכך שתכנים אלה יעמדו בדרישות הנ"ל תהיה מוטלת עליכם. כמו כן, עליכם להימנע מלבצע ומלאפשר לאחרים לבצע פעולות בלתי חוקיות או בלתי מקובלות באמצעות האתר או בקשר אליו, לרבות "קידום שחור" של האתר במנועי חיפוש.

EAD אינה חייבת לבדוק את התכנים שתשלבו באתר או לפקח על הפעילות בקשר אליו, אולם אם היא תגלה (בעצמה או בעקבות תלונות) תכנים או פעולות שאינם עומדים בדרישות אלו, היא תהיה רשאית לנקוט את הפעולות המתבקשות, כולל חסימה של האתר.

אתם תהיו חייבים לפצות את EAD ואחרים מטעמה (לרבות לקוחות אחרים של EAD) בגין כל פעולה שתינקט נגדם ובגין כל נזק או הוצאה שתיגרם להם כתוצאה מפעולות שביצעתם באמצעות האתר או בקשר אליו, או כתוצאה מתכנים ששולבו באתר (כולל במקרים של תביעות של גולשים או של צדדים שלישיים אחרים).

גיבויים: עליכם לדאוג לשמור עותקים מכל התכנים שאתם מעלים לאתר. EAD תעשה מאמצים לגיבוי תכנים אלה, אולם אינה יכולה להתחייב שכל התכנים אכן יישמרו אצלה, ולא תהיה אחראית במקרים של שיבוש או אובדן של תכנים במקרים של פריצה זדונית או כתוצאה מתקלה כלשהי.

הגבלת אחריות: EAD עושה מאמצים כדי שהשירותים שלה יינתנו באופן רציף וללא הפרעות, אולם היא אינה יכולה למנוע לגמרי אפשרות של גישה לא חוקית למחשבי EAD, תקלות וכשלים במערכות ובחומרה שלה, תקלות בקוויי תקשורת שלה או של ספקיה, וכיו"ב תקלות. EAD לא תהיה אחראית לנזקים שעשויים להיגרם לכם במקרים אלו. בלי לגרוע מהאמור, כיוון שהאתר יאוחסן בשרתים של חברה חיצונית, EAD אינה אחראית לתקלות אפשריות בשרתים אלו, כולל אם התקלות יביאו לשיבושים באתר או להורדה זמנית או קבועה של האתר מהאוויר.

בלי לגרוע משום דבר האמור לעיל, בשום מקרה EAD לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שייגרמו לכם בקשר לאתר או לשירותיה של EAD (לרבות פגיעה במוניטין, אובדן רווחים וכיו"ב נזקים), ובשום מקרה הפיצוי שתקבלו מ- EAD לא יעלה על התמורה ששילמתם ל- EAD בפועל.